Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği: Vadesi 1 Ekim 2022’den Önce Dolan Borçların Ödemesi veya Yapılandırması Durumunda Risk Merkezi’ndeki Kayıtlar Dikkate…

Türkiye Bankalar Birliği, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, gerçek ve hukuksal bireylerin vadesi 1 Ekim 2022’den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemesi yahut yapılandırması durumunda, Risk Merkezi’ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye dair yazılı açıklama yaptı. Birliğin açıklamasında; gerçek ve hukuksal şahısların vadesi 1 Ekim 2022’den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemesi yahut yapılandırması durumunda, Risk Merkezi’ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı belirtildi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“BELİRTİLEN BORÇLARINIZIN 1 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR TAMAMININ ÖDENMESİ VEYA YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BU KAYITLARINIZ DİKKATE ALINMAYACAKTIR”

“Düzenleme, gerçek ve hukukî şahısların karşılıksız çek, protestolu senet, ferdi ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme tarihinin) 1 Ekim 2022 tarihinden evvel olması ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle kısmen yahut büsbütün ödenmemiş olması gerekmektedir. Buna nazaran; üstte belirtilen borçlarınızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınız bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Düzenleme, vadesi 1 Ekim 2022 tarihinden evvel olup, ödenmemiş borçlarınızı kapsamaktadır. Vadesi, öbür bir tabirle ödenmesi gereken tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden sonra olan borçlarınız, bu düzenleme kapsamında değildir.”

Resmi Gazete’de yayınlanan 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde şöyle:

“GEÇİCİ UNSUR 4- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden evvel olup da kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ait ödemelerini aksatan gerçek ve hukukî şahısların, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek şahısların ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarına ait 5411 sayılı Kanun’un ek 1 inci unsuru kararı uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, kelam konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi yahut tekrar yapılandırılması halinde, bu bireylerle yapılan finansal süreçlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra kararı uyarınca mevcut kredileri yine yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara tüzel ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu